THAN ANTHRACITE LỌC NƯỚC SINH HOẠT

Mã: N/A

Giá : Liên Hệ

– Thành phần Carbon – 96% (dựa trên tro / phân tích độ ẩm) 

– Gãy – Góc 

– Tỷ trọng- 52 Lbs / Ft 3

– Độ cứng (Moh) – 3,0-3,5 

– Tỷ trọng -. 1,6 Avg 

– Độ tan trong kiềm – Không 

– Tan trong axit – Không 

– Hòa tan trong axit Clohydric – <0,2%

Contact Me on Zalo
0904 588 869